Име и Презиме / First and last name
Број спортске дозволе / Number sporting licence
Величина Мајце / Size T-shirt
Датум рођења / Date of birth
Држављанство / Nationality
Broj Telefona / Telephone number