АЕРО-ЕДУ

СРПСКИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Тел: +38163 204 270


Slide 1 jFlow Plus Аеро Еду
Српски центар за развој ваздухопловства СрбијеПрочитај више!
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus Аеро Еду
Српски центар за развој ваздухопловства СрбијеПрочитај више!


                             
A.K. AЕРО-ЕДУ

                                                                          Аеро клуб АЕРО-ЕДУ                                                 

 

11000 Београд
Мат. Бр. 08829195                                                                     Ул. Светозара Марковића 50.
ПИБ 103624191                                                                        Тел: 063/204-270
Интеза банка 160-140780-74                                                     Е-пошта: milicam.aero@gmail.com
                                                                                           

 

   •  

     

  •  

     

  •  

     

Ово су само неки од предела које можете видети и осетити летењем


Такмичења